Fundacja Stonoga - pomoc dla Podopiecznych

Fundacja Stonoga funkcjonuje od 2010 roku Istniejemy po to, by pomagać najbardziej potrzebującym – rodzinom w trudnej sytuacji materialnej, osobom starszym oraz nade wszystkim dzieciom, które na co dzień borykają się z niepełnosprawnością i chorobą.

Pozyskujemy fundusze na to, by życie z chorobą było łatwiejsze. Finansujemy rehabilitacje, kupujemy leki, potrzebne sprzęty ortopedyczne i usprawniające, pokrywamy koszty leczenia oraz wspieramy Podopiecznych swoją pamięcią, dobrym słowem, niesiemy nadzieję i wiarę w lepsze jutro.

Zespół naszej fundacji tworzą ludzie z zaangażowaniem i pasją do pomagania. Wszyscy Członkowie Zarządu swoje funkcje pełnią społecznie, nie pobierają wynagrodzenia za swą działalność.

CO ROBIMY:

Finansujemy: 
- rehabilitację i turnusy rehabilitacyjne
- koszty leczenia, zabiegów, operacji

Kupujemy:
- lekarstwa, artykuły medyczne, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny
- żywność

Co jeszcze:
- wspomagamy rodziny w trudnej sytuacji materialnej
- zbieramy nakrętki 

back to top